Ernæringsterapi

Kort sagtErnæringsterapi er en udvidet form for kostvejledning, der tager udgangspunkt i dine symptomer, din livssituation og din historie.


Ernæringsterapi har som overordnet mål at give adgang til dit fulde potentiale.


I ernæringsterapi vil vi altid først forsøge at forstå årsagen til dine symptomer. Dernæst vil vi finde frem til de redskaber, der kan genskabe lige netop DIN krops optimale funktion.


Hvis du har lyst til at vide mere om, hvad ernæringsterapi er, kan du læse herunder.


 

Ernæringsterapiens baggrund


Ernæringsterapi bliver i Danmark kategoriseret som en alternativ terapiform, selvom ernæringsterapi, som den udøves af en ernæringsterapeut DET, tager udgangspunkt i den nyeste forskning indenfor ernæring. 

Ernæringsterapi er funderet på den orthomolekylære og den funktionelle medicin og har som mål at genoprette dårligt fungerende organsystemer, udbedre mangler via kostændringer, udrense ophobede giftige stoffer, fjerne fødevarer, der evt. ikke tåles, forbedre fordøjelsen osv. Alt sammen med det formål at forbedre det overordnede helbred

 


Orthomolekylær medicin


Den orthomolekylære medicin blev udviklet af nobelpristageren Linus Pauling fra slutningen af 1960’erne og kan kort beskrives som de rette molekylers medicin.


Den orthomolekylære medicin sigter grundlæggende på, at der er det rette miljø i cellerne. Dette opnås først og fremmest ved hjælp af en nærende kost og dernæst eventuelt med tilskud i form af eksempelvis vitaminer, mineraler, aminosyrer, essentielle fedtsyrer, fibre og i nogle tilfælde ved udrensning af skadelige stoffer.Funktionel Medicin


Funktionel Medicin opstod i 1990’erne og er en amerikansk lægevidenskabelig retning, der arbejder ud fra en helhedsopfattelse af mennesket. Indenfor Funktionel Medicin ses et symptom som et udtryk for en underliggende dysfunktion, som man derfor søger at finde og regulere, hvorefter både symptom og den underliggende årsag ideelt set fjernes. 


Funktionel Medicin ser både på patientens fysiske og psykiske tilstand og ser dem som ligeværdige aspekter af en organisme i balance.Ernæringsterapi og det psykiske


Det er i dag efterhånden almen viden, at vores tanker og følelser påvirker vores fysiske krop og omvendt. De fleste ved, hvordan smerter påvirker humøret, og at stress, sorg og bekymringer kan give fysiske symptomer.

Det er derimod stadig uvist, præcis hvor grænsen mellem det fysiske og det psykiske går.


Indenfor ernæringsterapien antager vi, at der ikke er nogen fast defineret grænse mellem vores fysiske krop og vores psykiske tilstand. Nyere studier viser da også, at hver eneste følelse og tanke helt fysisk tilvejebringer neurotransmittere, altså bittesmå biokemiske stoffer, i vores nervesystem. Neurotransmittere fungerer ved at sætte sig på receptorer på cellerne for hermed at igangsætte eller standse signaler, der tilsammen skal sørge for, at der er optimal funktion og balance i organismen. Det er også bevist, at vores kost påvirker produktionen og funktionen af neurotransmitterne. Dermed er der altså tydeligvis en sammenhæng mellem vores kost og vores helbred og humør.


Ernæringsterapien forholder sig derfor også til dit psykiske velbefindende og inddrager dette aspekt i konsultationen i den udstrækning, du selv ønsker.


På samme måde kan tro og spiritualitet være en faktor og kan medtænkes ved udredningen af helbredsproblemer. Derfor kan jeg som ernæringsterapeut indimellem foreslå at arbejde med f.eks. drømme eller meditation.

Set fra et ernæringsterapeutisk perspektiv er følelser og spiritualitet med andre ord aspekter af det enkelte individs sundhed og trivsel, men ernæringsterapi er ikke psykoterapi. Hvis vi kommer frem til, at nogle af dine symptomer stammer fra uforløste psykiske traumer eller problemer, henviser jeg til f.eks. psykolog, psykoterapeut, kropsterapeut eller andet. 

 

Mail: kontakt@naering.dk

Tlf: 61 46 65 19

Adresse: Nørholm Villavej 43, 9240 Nibe